Jak sprawdzić odczyn gleby?

elektroniczny miernik Ph gleby

Odczyn gleby jest jednym z ważnych czynników, które decydują o jej właściwościach chemicznych, fizycznych i biologicznych. Istotne jest jego poznanie, zanim rozpoczniemy nawożenie, siewy czy inne prace polowe. Dla większości roślin optymalny odczyn mieści się w przedziale od 5.5 do 7.5. Niższe wskaźniki oznaczają zakwaszoną ziemię, która bardzo niekorzystnie wpływa na możliwość pobierania przez rośliny wody oraz składników pokarmowych. W jaki sposób można dowiedzieć się, jaki odczyn ma dana gleba?

Sposoby sprawdzania odczynu gleby

Sprawdzanie odczynu ziemi na polu jest ważne, gdyż pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, czy nie powinniśmy wykonać zabiegów prowadzących do odkwaszania gleby, jeśli pH jest zbyt niskie. Aby pomiar odczynu gleby był miarodajny, potrzebne jest pobranie kilku próbek z różnych miejsc, co daje najlepszy obraz całości. Następnie pH można sprawdzić na kilka sposobów:

  • Papierek lakmusowy – aby przeprowadzić pomiar, do pojemnika z ziemią dolewamy wodę destylowaną i mieszamy. W takim roztworze zanurzamy papierek na godzinę, po czym sprawdzamy jego kolor, który porównujemy ze skalą pH dostępną w zestawie.
  • Kwasomierz glebowy zawierający plastikową płytkę oraz płyn Helliga. W wyznaczonym miejscu płytki umieszczamy ziemię i zalewamy ją płynem, który zmienia kolor po kilku minutach. Barwę roztworu porównujemy ze skalą dołączoną do opakowania.
  • Mierniki mechaniczne lub elektroniczne, które wbija się w ziemię, a następnie sprawdza odczyt na urządzeniu.
  • Pomiar pH w laboratorium, który uważa się za najdokładniejszy, trzeba jednak pamiętać, aby w prawidłowy sposób pobrać próbki. Procedury ich przygotowywania są zamieszczone na stronie internetowej danej placówki. Taka analiza może obejmować nie tylko pH gleby, ale też inne jej parametry.

Wróć do bloga