Blog

plus minus
Listopad 26, 2023

Wszystkie uprawiane rośliny wymagają dostarczania im prawidłowej ilości składników odżywczych. Poza właściwym nasłonecznieniem i nawodnieniem odpowiadającym potrzebom konkretnego gatunku liczyć będzie się przede wszystkim dostępność substancji takich jak potas, fosfor czy azot, a także magnez i siarka. Czytaj dalej


wapnowanie pola
Sierpień 31, 2023

Wapno jest niezbędnym składnikiem dla prawidłowego rozwoju roślin uprawianych na polach. Dlatego ważne jest, aby rolnicy wiedzieli, jaki jego rodzaj najlepiej zastosować. Wybór odpowiedniego rodzaju wapna zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj gleby, jej pH, a także uprawiane rośliny. Czytaj dalej


gleba
Maj 29, 2023

Wapnowanie i nawożenie to dwa różne procesy stosowane w rolnictwie, aby poprawić żyzność gleby oraz wydajność upraw. Oba polegają na dodawaniu pewnych składników mineralnych do ziemi, ale nie są one tożsame i mają odmienny wpływ na właściwości pola. Wapnowanie podnosi poziom pH gleby, a nawożenie dostarcza ważnych składników odżywczych potrzebnych roślinom. Czytaj dalej


wapno nawozowe
Luty 16, 2023

Jeśli gleba ma bardzo niskie pH, to znajdujące się w niej rośliny nie mogą pobierać składników mineralnych potrzebnych do wzrostu i plonowania. Wapno nawozowe odgrywa tu bardzo istotną rolę, ponieważ podwyższa odczyn gleby i zmniejsza jej zakwaszenie, co wpływa pozytywnie na rozwój upraw. Jakie rodzaje wapna są dostępne i czym się charakteryzują? Czytaj dalej


elektroniczny miernik Ph gleby
Listopad 28, 2022

Odczyn gleby jest jednym z ważnych czynników, które decydują o jej właściwościach chemicznych, fizycznych i biologicznych. Istotne jest jego poznanie, zanim rozpoczniemy nawożenie, siewy czy inne prace polowe. Dla większości roślin optymalny odczyn mieści się w przedziale od 5.5 do 7.5. Niższe wskaźniki oznaczają zakwaszoną ziemię, która bardzo niekorzystnie wpływa na możliwość pobierania przez rośliny wody oraz składników pokarmowych. W jaki sposób można dowiedzieć się, jaki odczyn ma dana gleba? Czytaj dalej


mężczyzna stojący na polu
Sierpień 26, 2022

Niestety zbyt niskie pH gleby to bardzo powszechny problem w Polsce. Badania dowodzą, że ponad połowa gruntów ornych wykazuje odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Zakwaszenie gleby wpływa na ogólny spadek jej żyzności, co przekłada się na zmniejszenie ilości plonów. Istnieje jednak bardzo prosty i sprawdzony sposób na podwyższenie pH gleby. O jakim sposobie mowa?

Czytaj dalej