Jak skutecznie podnieść pH gleby?

mężczyzna stojący na polu

Niestety zbyt niskie pH gleby to bardzo powszechny problem w Polsce. Badania dowodzą, że ponad połowa gruntów ornych wykazuje odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Zakwaszenie gleby wpływa na ogólny spadek jej żyzności, co przekłada się na zmniejszenie ilości plonów. Istnieje jednak bardzo prosty i sprawdzony sposób na podwyższenie pH gleby. O jakim sposobie mowa?

Jak odkwaszać gleby?

Najlepszym sposobem na odkwaszenie gleby jest jej wapnowanie. Regularne stosowanie odpowiednich nawozów wapniowych pozwala na utrzymanie pH gleby na właściwym poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że na rynku obecnych jest wiele rodzajów tych nawozów. Różnią się one ceną, szybkością działania, bezpieczeństwem stosowania i dawkowaniem. Najlepszym wyborem jest przeprowadzenie wapnowania gleby jako pierwszego zabiegu pożniwnego. Wapno rozsiane po ścierni przenika do warstwy ornej, a następujące później zabiegi agrotechniczne przyczyniają się do właściwego wymieszania go z glebą.

Na co zwrócić uwagę, wybierając nawóz wapniowy?

Jeżeli nasza gleba nie była poddawana wapnowaniu w ostatnich kilku latach, to najlepiej zrobić próby glebowe, przekazując odpowiednio pobrane próbki do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Po wykonaniu badań otrzymamy dokładne informacje, ile czystego składnika (CaO) powinniśmy dostarczyć do gleby. Należy też zwrócić uwagę, jak dużo CaO zawierają poszczególne nawozy. Z tego względu można podzielić je na następujące rodzaje:

  • Wapno tlenkowe (ok. 100% CaO) – powstaje w wyniku wypalania kamienia wapiennego w specjalnych piecach. Jego zdolność odkwaszająca jest największa i zapewnia najszybsze działanie spośród wszystkich rodzajów wapna. Występuje w formie pylistej i granulowanej. Podczas wysiewu należy zachować szczególną ostrożność oraz odpowiednio je dawkować ze względu na wysoką agresywność chemiczną. Z tego względu nie zaleca się stosowania go pogłównie.
  • Wapno węglanowe (ok. 50% CaO) – to najczęściej stosowany rodzaj wapna do odkwaszania gleby. Pochodzi z przerobu naturalnych skał wapiennych do postaci pylistej. Może również zostać poddane granulacji. Działa progresywnie, a stosowane regularnie daje bardzo dobre efekty przy stosunkowo niskich kosztach. Popularne wapna odmiany 04 są powszechnie stosowane jako sprawdzony sposób na odkwaszanie gleb.
  • Wapno kredowe (ok. 30–50% CaO) – chociaż popularna kreda posiada mniej składnika odkwaszającego i jest droższa od wapna węglanowego pochodzącego z przerobu skał wapiennych, to ma lepszą przyswajalność dzięki swojej amorficznej budowie. Działa stosunkowo szybko, dlatego można ją bezpiecznie stosować pogłównie w celach interwencyjnych.

Pyliste czy granulowane?

Za zastosowaniem wapna pylistego przemawiają względy ekonomiczne, jednak do wysiania konieczne jest posiadanie specjalnego rozsiewacza oraz odpowiednie możliwości przeładunkowe. Sam wysiew może być utrudniony za względu na warunki atmosferyczne, co również przekłada się na skuteczność procesu.

Wapno granulowane ma szereg zalet, których nie posiada wapno pyliste:

  • Wygodne składowanie w big bagach,
  • Łatwy transport,
  • Możliwość wysiewu z zastosowaniem standardowych rozsiewaczy,
  • Równomierny wysiew granul,
  • Brak pylenia.

Wróć do bloga