Czym różni się wapnowanie gleby od jej nawożenia?

gleba

Wapnowanie i nawożenie to dwa różne procesy stosowane w rolnictwie, aby poprawić żyzność gleby oraz wydajność upraw. Oba polegają na dodawaniu pewnych składników mineralnych do ziemi, ale nie są one tożsame i mają odmienny wpływ na właściwości pola. Wapnowanie podnosi poziom pH gleby, a nawożenie dostarcza ważnych składników odżywczych potrzebnych roślinom.

Czym jest nawożenie gleby?

Nawożenie gleby to proces stosowany w celu poprawy żyzności ziemi poprzez dodanie do niej materiałów organicznych lub nieorganicznych. Składniki organiczne to przede wszystkim obornik, kompost, nawóz zielony, a składniki nieorganiczne to między innymi azot, fosfor, potas czy magnez. Jedne i drugie pozwalają na zapewnienie niezbędnych elementów odżywczych dla wzrostu oraz prawidłowego rozwoju roślin, co wpływa korzystnie na wysokość plonów, a dzięki temu zwiększa również dochody gospodarstwa.

Na czym polega wapnowanie gleby i co je różni od nawożenia?

Wapnowanie to proces stosowany do poprawy żyzności ziemi poprzez dodanie do niej nawozów wapniowych węglanowych albo tlenkowych, co pozwala odkwasić glebę, czyli podnieść jej poziom pH. Ten dodatek neutralizuje kwaśny odczyn pola i sprawia, że ziemia staje się bardziej odpowiednia dla wzrostu roślin. W przeciwieństwie do procesu nawożenia wapnowanie nie dodaje bezpośrednio żadnych istotnych dla upraw składników odżywczych, ale pomaga uczynić istniejące składniki odżywcze bardziej dostępnymi dla roślin poprzez podwyższenie poziomu pH gleby, a także poprawienie jej właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych. Dlaczego, aby uzyskać jak najwyższe plony, ważne jest stosowanie każdego z tych zabiegów w odpowiednim czasie, aby znacznie zwiększyć żyzność ziemi oraz jej urodzajność.

Wróć do bloga